Netwerk Professionals Kinderopvang: het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing

De netwerkkringen

Netwerk Professionals Kinderopvang biedt vakgenoten de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de specifieke kring. De kringen komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en kunnen daarnaast tussentijds onderling contact met elkaar opnemen informatie uitwisselen en elkaar vragen stellen via het forum.

Controllers

 Dit betreft thema's rondom de bedrijfsvoering, financiële administratie en managementinformatie.

Lees meer >>

Facilitair

Dit betreft o.a. de ondersteunende processen, zoals huisvesting, onderhoud, energie en duurzaamheid. 

Lees meer >>

Inkoop

 Dit betreft thema's rondom tactisch, strategische en duurzame inkoop, inkoopmanagement, contractmanagement en inkoopcontrol.

Lees meer >>

Marketing

Dit betreft o.a marketing, interne communicatie en de inzet van social media. 

Lees meer >>

Log in op het forum van jouw netwerkkring

Wil je kennis delen, iets vragen of sparren met jouw vakgenoten?

Maak kennis met de begeleiders van de netwerkkringen

Netwerkkring Facilitair en Inkoop

Jeroen Paas

Netwerkkring Marketing

Mirella Swinkels

Bas Vermeulen
Netwerkkring Controllers

Bas Vermeulen