3

Netwerkkring Facilitair

De netwerkkring Facilitair is bedoeld voor facilitair leidinggevenden en coördinatoren in de kinderopvang. De doelstelling van de kring is gericht op het leren van elkaar door het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten. Zo bevorderen ze de eigen deskundigheid.

‘In de praktijk blijkt dat iemand anders in de kring vaak al een keer hetzelfde probleem heeft getackeld en dat het delen met anderen helpt om het probleem in de eigen organisatie op te lossen.’

Jeroen Paas, begeleider netwerkkring Facilitair

Facility Managers hebben een vrij specifieke functie binnen kinderopvangorganisaties doordat het werk afwijkt van het primaire proces. Daarnaast is Facility Management een breed en complex werkveld met een veelvoud aan onderwerpen. Het kan daardoor moeilijker zijn om kennis en ervaringen van interne collega’s te gebruiken voor de eigen professionele ontwikkeling. Binnen de netwerkkring zijn vakgenoten aanwezig die in de praktijk vaak tegen dezelfde vraagstukken en uitdagingen aanlopen. Het sparren met deze ‘collega’s’ kan waardevolle inzichten opleveren. Het zorgt zodoende niet alleen voor de eigen deskundigheidsbevordering, maar helpt de professionalisering van Facility Management binnen de gehele branche.

Thema’s

Facility Managers krijgen in hun werk met een veelvoud van vraagstukken te maken, dit kan gaan van facilitaire inkoop en contractbeheer tot kwaliteitszorg van de schoonmaak en vastgoedbeheer. Tijdens de netwerkkring worden onderwerpen die vanuit de groep zijn aangedragen met elkaar behandeld. Ook onderwerpen zoals Arbo, duurzaamheid of hoe omgegaan moet worden met de BSO bus kunnen op het programma staan.

Begeleiding

Jeroen Paas begeleidt de netwerkkring Facilitair. Enerzijds stelt hij het programma samen en faciliteert hij de bijeenkomsten. Anderzijds levert hij door zijn jarenlange ervaring als Facilitair Manager zelf ook een inhoudelijke bijdragen aan de netwerkkring. Afhankelijk van het onderwerp worden bij de kring externe sprekers uitgenodigd voor een verdieping op de meer specialistische onderwerpen. Dit zijn professionals die in de kinderopvang actief zijn en een brede ervaring hebben op facilitair of aanpalend terrein. Hiermee wordt de kennisdeling binnen de kringen zo breed mogelijk.

Bijeenkomsten

De netwerkkring Facilitair komt drie keer per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden landelijk georganiseerd. Kijk in de agenda voor de data en tijden van de bijeenkomsten van dit jaar.

Maak kennis met Jeroen:

Jeroen Paas

Netwerkkringen Facilitair en Inkoop

Wil je meer informatie over de netwerkkringen?

Of wil jij je inschrijven als deelnemer aan één van de netwerkkringen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.